Corona-hulp voor ondernemers

Het gaat goed met ons bedrijf! We zien week na week mooie ontwikkelingen. Elke week verwelkomen we nieuwe klanten en we starten ook steeds meer interessante, nieuwe projecten! Het lukt goed om de stijgende lijn vast te houden. Maar natuurlijk zijn we niet blind en zien dat collega-ondernemers het moeilijk hebben door de verlengde lockdown. Daarom doet SUSTRAIN SUPPORT, net als vorig jaar aan het begin van de corona-crisis, een uniek aanbod. Ondernemers die door de pandemie in de problemen zijn en hulp nodig hebben bij het vinden van een uitweg, krijgen GRATIS hulp. Corona-hulp. Ja, echt gratis, zonder verplichting en zonder facturering.

Corona-hulp is duurzaam

Dat doen we omdat SUSTRAIN SUPPORT staat voor duurzaam succes. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en de menselijke maat is voor ons het startpunt. We deden het al voor Goede Doelen. Omdat we nu – met steeds meer trouwe en tevreden klanten – extra mogelijkheden hebben om iets terug te doen, bieden we deze gratis hulp ook aan ondernemers. Reageer om je aan te melden. We kunnen elke week een organisatie helpen. Met strategische vraagstukken, marketing aanpak of met creatieve communicatie. Het kan alle kanten op gaan. Precies passend bij wat er nodig is. Uiteraard doen we het op veilige afstand, via een video-call.

Heeft jouw bedrijf corona-hulp nodig? Ga naar het aanvraagformulier om jouw verzoek in te dienen.

SUSTRAIN SUPPORT | CORONA-HULP
Om collega-ondernemers te helpen tijdens deze pandemie, geeft SUSTRAIN SUPPORT Corona-hulp aan ondernemers. Elke week kunnen we een organisatie helpen. Dus, als het nodig is, meld jouw bedrijf aan via het formulier.

Wil je meer lezen over SUSTRAIN SUPPORT en onze missie? Lees hier dan alles over onze uitgangspunten.

Wil je meer weten over oprichter en eigenaar van SUSTRAIN SUPPORT? Bekijk dan hier het profiel van Ronald Faas op LinkedIn.

Let op: de gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van deze aanvraag. We zullen ze niet delen of gebruiken voor andere (marketing) doeleinden.

Wordt Strategische planning eruit ge-Sprint?

Wordt het hol, hollen of holistisch?

Is strategische planning nog wel van deze tijd? De wereld om ons heen verandert elke dag sneller en we moeten ons daar flexibel bij aanpassen. De Agile denkwijze met de daarbij behorende Scrum en Sprints methodiek, zijn ware hypes en laten ons geloven dat het vooral om wendbaarheid en de korte termijn gaat. De tijd waarin grote oliemaatschappijen bekend stonden om hun strategische plannen, die zich over 25 of 30 jaar uitstrekten, lijkt voorbij.

Er waren altijd al mensen die twijfelden aan het nut van plannenmakerij. Criticasters bestempelden de interne en externe analyse, waarbij Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats overzichtelijk werden samengevat in een SWOT-matrix, al spottend als een Serious Waste Of Time. Terwijl die SWOT-matrix juist een prima handvat biedt om de strategische opties af te wegen. Wellicht is het proces van strategisch planning her en der te ver doorgeschoten. Het is soms een doel op zich geworden, vrolijk gevuld met verhullende frasen. Maar dat mag toch niet de reden zijn om het idee van strategievorming helemaal terzijde te schuiven.

Praten over purpose is populair; missie klinkt misschien minder modern

De strategie is immers het uitgangspunt voor de alledaagse activiteiten en de basis voor alle organisatorische en operationele keuzes die je daaromtrent maakt. Goed nieuws: het is beslist geen hogere wiskunde! Bij strategische planning leg je de visie en missie vast (en tegenwoordig ook steeds vaker de purpose, simpelweg de bestaansreden van jouw bedrijf). In de missie beschrijf je wat je wilt bereiken. De visie vertelt vervolgens wat de kernwaarden en het ambitieniveau zijn. Op die basis kun je de strategieën ontwikkelen, om de korte en lange termijn doelen (de Key Performance Indicators – oftewel de KPI’s) te behalen. Daarmee kun je gestructureerd en gefundeerd aan de slag.

Vaststellen welke KPIs de meeste impact hebben op het bedrijfsresultaat en die factoren te optimaliseren. (Lees hiervoor ook het verhaal over Lean Six Sigma). Met de strategische en tactische doelen in achterzak of achterhoofd, neem je veel makkelijker beslissingen over de dingen van de dag. Omdat je weet wat de bestemming is, wordt het een stuk eenvoudiger om een route te kiezen. Dat wist zelfs het witte konijn uit Alice in Wonderland al.


Strategie en planning stellen klantbehoefte centraal


Management-guru Simon Sinek stelt met zijn ‘Start with the WHY’ filosofie dat we eerst moeten bedenken en vertellen waarom we iets willen doen, dan over het hoe (‘HOW’) en daarna pas de wat (‘WHAT’). In zijn model kun je die ‘WHY’ zien als het missie-statement, het uitgangpunt voor een verandering. Een aanpak die de mannen van Apple ook gebruiken bij de presentatie van hun nieuwe producten. Niet per se beginnen met dat nieuwe knopje of de meer heldere display, maar starten met het schetsen van de (latente) klantbehoefte aan of noodzaak voor verandering. Bij Simon en de opvolgers van Steve komen daarna pas de ‘HOW’ en de ‘WHAT’. De features van de nieuwe dienst of het nieuwe product en de manier waarop die wordt geleverd, zijn dan een logisch gevolg van de geschetste ‘WHY’-noodzaak.

Een van de collega’s uit een directieteam waar ik in zat, zei na zo’n beetje elk plan dat werd gepresenteerd (en waarvoor toestemming werd gevraagd) dat we dit holistisch moesten bekijken. Daarmee maakte hij zich niet populair. Het voelde alsof de beste man elke beslissing voor zich uit wilde schuiven. Feitelijk had hij zijn afstandelijke opmerking kunnen formuleren als vraag: Hoe past dit in onze strategie? Sluit dit aan bij onze visie en missie?

Managers zorgen dat dingen juist gebeuren, Leiders zorgen dat juiste dingen gebeuren.

Wat dat betreft had hij ook kunnen afkijken bij de coach van het Britse achttal dat goud won bij het roeien op de Olympische Spelen van Sydney. Bij elk idee dat werd geopperd om zaken te veranderen, werd de vraag gesteld: “Will it make the boat go faster?” De bestaansreden (de missie, de WHY) van die ‘8’ was dan ook simpel: zo snel mogelijk de afstand afleggen en goud winnen! Een matte ‘holistische’ suggestie zou daar echt niet erg inspirerend zijn geweest. Ook in jouw bedrijf is het vast mogelijk om ‘de boot’ sneller te laten gaan. Ook als je moet roeien met de riemen die je hebt.

Strategie helpt de organisatie om met de juiste zaken bezig te zijn. De gezamenlijk gekozen prioriteiten zorgen voor een consistente beleidslijn, zodat beslissingen beter en sneller kunnen worden genomen en ook minder uitleg nodig hebben. Wel zo efficiënt. Het denkkader is immers via het strategisch plan gekozen en, als het goed is, ook gecommuniceerd. Dat zorgt voor efficiency en effectiviteit.

Gestreste konijnen


Alle verhalen over toenemende werkdruk en burn-out verschijnselen, vooral bij jongere werknemers, roepen de vraag op of er een verband is met het gestreste ge-Sprint. Is het echt zo, dat die Sprints nodig zijn omdat klantbehoeften zo snel veranderen of is het omdat we voor aanvang niet de juiste vragen hebben gesteld om de kern van die klantbehoefte te doorgronden? We moeten er voor waken, dat deze in aanleg mooie methodes ertoe leiden dat we straks allemaal zoals het eerdergenoemde witte konijn in de rondte hollen, en gestrest tegen iedereen roepen: “Geen tijd, geen tijd, hoe zeer het me ook spijt”. 

Een goed strategisch plan zet aan tot actie en brengt tegelijkertijd rust. Het biedt vastigheid, zonder vastgeroest te raken. Een robuust baken, in deze dynamische dagen. Het vormt een gezamenlijk denk- en werkkader. Met idealiter een door communicatie-experts uitgewerkt thema of motto met bijbehorend plan. Dan leidt strategie tot maximale betrokkenheid en doelgerichtheid. Zoals bij de Oranje leeuwinnen. Zij claimden het EK voetbal in 2017 als ‘ons toernooi’, werkten er planmatig naartoe en werden bevlogen Europees Kampioen. Of kwam dat toch door hun sprint-vaardigheid?

Heb je interesse in een goed gesprek over strategisch beleid? Of wil je een second opinion over jouw strategisch plan? Wil je een helpende hand of wat extra hersens lenen? Kijk hoe SUSTRAIN SUPPORT jou en jouw bedrijf hierbij kan helpen, boek je via de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

Klantgerichter door kwaliteitsmanagement

Haal kwaliteit uit zijn ISO-lement

De vraag wat kwaliteit eigenlijk is, kan op veel manieren worden beantwoord. Een simpele versie zegt dat kwaliteit aangeeft, dat iets goed is. Vanuit perspectief van kwaliteitscontrole gaat het er om dat iets aan de standaard of de norm voldoet. Dat is meestal gebaseerd op technische eigenschappen. Het bepaalt hoe snel, sterk, flexibel of duurzaam is iets. Vanuit marketing-perspectief zeg je dat een product of dienst kwaliteit heeft, als het zijn functie voor de klant vervult en het daarmee aan zijn of haar wensen voldoet. Met dat laatste raken we direct aan de kern: Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg kunnen een organisatie helpen om klantgerichter te worden en beter aan de wensen en eisen van de klant voldoen.

Maar schiet je ‘busines-wise‘ iets op met een investering in kwaliteitsmanagement? Want natuurlijk brengt het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem kosten met zich mee. Ook de certificering kost tijd en geld. Toch is het antwoord op de vraag zonder meer: Ja! In veel gevallen vragen klanten expliciet om een ISO-certificaat. Ook als dat niet zo is, zorgt de klantgerichtheid, die kwaliteitsmanagement vereist, dat jouw bedrijf blijvend betere resultaten boekt met een kwaliteitsmanagment-systeem. Dat is een goede reden om de kwaliteitsmanager meer centraal in de organisatie te positioneren, in plaats van in een soort isolement langs de zijlijn.

Kwaliteitsmanagement zorgt voor Klantgerichtheid

Kwaliteit als vakgebied moet vaak vechten tegen een stoffig en bureaucratisch imago. Dat is even spijtig als verklaarbaar. Bij kwaliteitsmanagement wordt vaak de nadruk gelegd op processen, procedures en hoe streng en star die moeten worden gevolgd. Als die processen ‘wringen’ en problemen geven bij de uitvoering, is het bij de beschrijving en vastlegging waarschijnlijk al verkeerd gegaan. De ISO-norm, en dan specifiek de ‘9000-serie’, die gaat over het managen van kwaliteit, vraagt immers alleen om te beschrijven wat je doet – en het daarna uit te voeren zoals je hebt beschreven. Als dat laatste niet goed lukt, ligt het veelal aan de manier waarop de processen beschreven zijn. Die beschrijving is bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitkomst van het proces onafhankelijk van de uitvoerder is – en constant in de tijd. Dat wil dus niet zeggen dat er producten of diensten van 100% correcte kwaliteit uitkomen, maar wel dat die kwaliteit redelijk voorspelbaar is.

Een uitgangspunt van kwaliteits-zorg is daarbij dat je continu werkt aan verbetering. Zoals dat gebeurt in de door de Amerikaanse statisticus Deming bedachte loop van Plannen, Doen, Controleren, Aanpassen (de PDCA-cyclus). Elke keer dat je daarbij ‘het proces’ doorloopt, verzamel je meetpunten, zodat je kunt zien of de prestatie overeenkomt met de doelstelling of dat het tijd is om in te grijpen. Dit vormt ook de basis van de continue verbetering bij de ISO 9001-norm.

Klantevredenheid door klachtenmanagement

Certificering voor ISO-9001:2015 – de meest recente versie van de norm – geeft niet alleen zekerheid voor klanten; het helpt ook bedrijven om te focussen op de zaken die belangrijk zijn voor de continuïteit. Zo wordt ook aandacht besteed aan management en organisatie, de interne en externe kansen en bedreigingen en de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen.

Klanttevredenheidsmeting levert gratis tips en complimenten op

Tot slot is klanttevredenheid een belangrijke factor. Dat betekent dat ook die gemeten moet worden. Een beetje werk – maar elk nadeel heeft zijn eigen voordeel, zoals de meest kwaliteit-rijke Nederlandse voetballer ooit zei. U heeft weer een contactmoment en krijgt als beloning gratis tips en adviezen (of complimenten natuurlijk…). Uiteraard is een klachtenregister een belangrijk middel om verbeteringsmogelijkheden te signaleren. Ook zorgt dat ervoor dat de mogelijke klachten daadwerkelijk worden opgevolgd en opgelost.

De belangrijkste toevoeging bij ISO 9001:2015 is wellicht dat de bedrijfsdoelstellingen worden gedocumenteerd en wordt gekeken, in welke mate de doelen per periode worden gerealiseerd.

Kwaliteitsmanagement wordt Business Management

Zo wordt het kwaliteitsmanagementsysteem in feite een compleet business management systeem en zorgt het dat niet alleen de operationele processen maar ook de strategie op koers blijft. Eerherstel dus ook voor de kwaliteitsmanager. In sommige organisaties wordt die positie nog ingevuld door iemand die elders ‘over’ was. Vervolgens gezien als een zeurpiet, die de bureaucratie bevordert. Helemaal nu we met Scrum en Sprints de focus volledig op Agility hebben gericht. Die methodiek heeft – zoals eerder beschreven – zeker voordelen en brengen ook klantgerichte flexibiliteit. Kwaliteitsmanagement zorgt er daarbij voor, dat je ook op strategisch niveau goed gericht blijft op de belangrijkste doelen.

Een warme aanbeveling dus, om kwaliteitsmanagement als een kernactiviteit te zien en het uit zijn ISO-lement te halen. Het gaat jouw organisatie klantgerichter en dus duurzaam succesvoller maken!

Heb je interesse in een goed gesprek over kwaliteitsmanagement en klantgerichtheid? Of wil je bespreken hoe dat jouw bedrijf meer duurzaam succes kan opleveren? Neem dan contact op met Ronald Faas via het formulier. Hij hielp al verschillende bedrijven op dit gebied op weg naar ISO-certificering.

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

SEA en SEO als turbo voor jouw website traffic

Zichtbaar in de zoekmachine

Zoekmachines zijn echt geweldige uitvindingen. Toen het internet en ik elkaar een kwart eeuw geleden ontmoetten – ja ik was een pionier – was het echt behelpen. Google bestond nog niet. YouTube evenmin. Net zo min als Facebook en alle andere social media waar we tegenwoordig over beschikken. Als je eindelijk een interessante website had gevonden, kon je die maar beter meteen  bookmarken. Anders moest je een volgende keer weer naar ‘Alta Vista’; de eerste redelijk werkende zoekmachine. Nu is Google met een marktaandeel van 95% de onbetwiste zoek-leider. Voor iedereen die online zichtbaar wil zijn, is een prominente vermelding in dé zoekmachine dus essentieel.

Er zijn twee methoden om die zichtbaarheid  te bereiken: zoekmachine optimalisatie en zoekmachine reclame – of in mooi Engels: Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA). Twee verschillende manieren om hetzelfde te bereiken? Dat lijkt zo. Maar er zijn belangrijke verschillen en er is ook een synergie effect: deze broer en zus kunnen elkaar serieus versterken. Er zijn veel bedrijven die zich helemaal hebben gespecialiseerd in diensten op dit gebied. Die experts laten we graag hun belangrijke werk doen. In dit artikel geef ik met een helicopterview aan, waar je vooral zelf op moet letten als je op dit gebied actief wordt. (En, zoals ik de eerste alinea afsloot: dat moet écht!).

Turbo traffic door zoekmachine advertenties

Laten we beginnen over SEA. Daarbij kun je op allerlei manieren adverteren via (het netwerk van) Google. Bedenk vooral eerst wat jouw doelstelling, doelgroep en boodschap is, dan kun je in een paar klikken een advertentie met tekst of (bewegend) beeld maken. Voor vertoning van en/of doorklikkers op uw advertentie wordt een bedrag in rekening gebracht.

Belangrijk is dat je je realiseert dat bijna 50% van de websitebezoekers een adblocker heeft geïnstalleerd. Die zien dus geen advertenties. Jouw boodschap is daardoor om te beginnen voor de helft van de door jou gekozen doelgroep onzichtbaar. Bovendien zijn mensen niet echt geneigd om op advertenties te klikken. Ze kijken en klikken eerder naar de ‘andere zoekresultaten’. Die ‘andere’ zijn ‘organisch’. Deze worden als betrouwbaarder gezien, omdat ze niet commercieel of gekocht zijn.

Adblockers maken jouw advertenties voor bijna 50% van uw doelgroep onzichtbaar

Een groot voordeel van zoekmachine advertenties is wel dat de adverteerder snel resultaat heeft. Je hebt nog dezelfde dag extra websitebezoek – of een van de andere beoogde effecten. Bovendien kun je uittesten welke zoekwoorden vooral door jouw doelgroep worden gebruikt en wat de zoekintentie is. Ik werkte eens voor een bedrijf waar ze online voor ‘multimedia projectoren’ wilden adverteren. Al snel bleek dat klanten die apparaten ‘beamers’ noemden. En met dat woord dus ook op zoek gingen naar leveranciers. Goed om te weten: gewoon de taal van de klant spreken! Google Ads leert ons, welke dat zijn.    


Organisch is duurzaam


Zoekmachine Optimalisatie (SEO) heeft wat dat betreft hetzelfde uitgangspunt. Moet jouw website ‘organisch’ door Google worden gevonden? Zorg er dan voor dat de inhoud zodanig is samengesteld, dat het aansluit bij de taal en het zoekgedrag van de doelgroep. Maar ook dat de inhoud van jouw website en -pagina’s zodanig is gestructureerd, dat de inhoud kan worden geanalyseerd en begrepen door de crawlers of robots (eigenlijk een soort spionnetjes) die de zoekmachine erop uit stuurt. Zoekmachines inventariseren doorlopend welke inhoud er op allerlei websites staat, indexeren dat en presenteren dit – kosteloos – als organisch zoekresultaat aan de mensen die de desbetreffende zoekwoorden hebben ingetypt. Gratis dus. Geen kosten deze keer. Twee kanttekeningen: Om te beginnen duurt het wel even voordat Google bij jou op (website)bezoek is geweest. Verwacht dus niet dezelfde snelle resultaten als bij SEA. Een ander belangrijk punt is dat het dus nu echt om de inhoud gaat. Wat staat er eigenlijk op jouw website? En voor wie is dat relevant? Heb je daar voor of bij het maken goed over nagedacht? Zit de wereld erop te wachten of is het niet echt een toevoeging aan de bestaande 2 miljoen Nederlandse websites?

De zoekintentie achterhalen van jouw doelgroep – dat is de sleutel tot succesMet dat laatste statement komen we bij de essentie: Biedt jij interessante informatie aan? Content die relevant is voor een groep klanten? Dan komt jouw website in de vijver van organische zoekresultaten uiteindelijk vanzelf boven drijven. Het duurt even, maar daarna heb je ook een blijvend, dus duurzaam, resultaat. Natuurlijk staat jouw website bij de zoekresultaten wel altijd lager dan de via SEA gekochte aandacht. Tenzij de zoeker een adblocker heeft aanstaan natuurlijk. Dan gaat alle aandacht naar de inhoudelijk best passende zoekresultaten.

Wat kun je allemaal doen om tussen al die organische resultaten hoog op de lijst te komen? Allereerst, zoals betoogd, vooral praten in de taal van de zoekers (jouw potentiële klanten). Daarnaast is het van belang dat de formattering van de pagina, met een goede kop en wat tussenkopjes, het voor een zoekmachine mogelijk maakt om essentie er uit te destilleren.


Linkbuilding voor betere verbinding


U kunt ook belangrijker worden door aan ‘linkbuilding’ te doen: Zorgen dat vanaf andere websites naar jouw site wordt gelinkt. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. Bijvoorbeeld door profielen aan te maken op verschillende social media platforms en vanuit daar te linken naar jouw website (nee, niet meteen een heel trollenleger; gewoon 1 account per platform). Op die platforms kom je vast en zeker ‘vrienden’ tegen, waardoor je het netwerk al snel kunt uitbreiden. Een advertentiecampagne op Facebook, twitter of Linkedin kan natuurlijk voor acceleratie zorgen. Deze ‘social networks’ zijn intussen immers uitgegroeid tot pure promotieplatformen. Maar je kunt ook contact leggen met zakenpartners die verwante, relevante content hebben. Daarmee kun je afspraken maken om wederzijds te linken. Het ultieme effect bereik je als de inhoud zo spectaculair is dat toonaangevende sites naar jouw pagina’s gaan doorverwijzen. Dat vraagt natuurlijk een behoorlijke PR-inspanning of zelfs een linke stapel euros. Maar dan heb je ook wat! Door bovengenoemde stappen vergroot je de ‘autoriteit’ van jouw site en ook  dat wordt door Google beloond met een hogere ranking tussen de zoekresultaten.

Vliegende start

Een SEA campagne kan nog steeds zorgen voor een vliegende start en geeft – zoals betoogd – inzicht  in zoekintentie. Pas wel altijd op dat je in de advertenties duidelijk en eerlijk bent over wat je te bieden hebt. Een loze belofte wordt door Google snel afgestraft met een hoger tarief en/of weinig vertoningen.

Een slimme SEA campagne doet meer dan alleen traffic accelereren


Als je al moet kiezen tussen SEO en SEA is de vraag feitelijk: Wil je snel veel bezoekers of wil je de juiste bezoekers? Terug naar de beginjaren: Toen werd het succes door sommigen gemeten in het aantal HITS. Dat werd geïnterpreteerd als het aantal bezoekers. Feitelijk ging het om het aantal gedownloade files. Dus veel plaatjes op een pagina hielp dat aantal ook omhoog. Maar voor de user experience waren al die foto’s – met de trage internetverbindingen uit die dagen – niet echt fijn. Los daarvan bleef de vraag of dit wel de juiste bezoekers waren, vaak onbeantwoord. Hoe zag hun customer journey eruit en was er sprake van conversie tot serieuze leads? Het begrip HITS werd gelukkig al snel afgedaan als: How Idiots Track Success. De pipeline en funnel die ervoor in de plaats kwamen, gaven aan waar het websitebezoek werkelijk toe leidde en waren als zodanig veel nuttiger.    

Relevant voor de klant

Het draait uiteindelijk dus weer uit op de kunst om zo relevant mogelijk te zijn. Inspelen op de klantbehoefte en klantwensen. Marketing pur sang: de klant centraal stellen en zorgen dat je boodschap wordt begrepen, door normale taal te gebruiken. ‘Internet marketing’ wordt echter vaak ingevuld door online advertentie campagnes, die soms hoge kosten met zich meebrengen en irritatie oproepen. Het is beter te werken vanuit de ‘Content Marketing’ gedachte, zoals recent beschreven in een ander artikel. Als je dat doet, is de basis voor SEO al gelegd. De inhoud is dan immers relevant voor de klant. Dan is het alleen nog een kwestie van de informatie op de juiste manier te presenteren dan gaat jouw site zeker beter presteren.

Dit artikel zet in grote lijnen de principes achter Search Engine Marketing uiteen. Meer weten over de praktijk van SEO en SEA? Wij kunnen jou helpen met strategisch advies. In ons netwerk zitten ook verschillende partijen die jouw website op dit gebied snel en doeltreffend kunnen verbeteren. Zowel in Nederland als in België.

Wil je meer informatie, een helpende hand of wat extra hersens? Neem dan contact op via het formulier op de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

Maak koning klant helemaal content

Geld besparen door uit te geven

Content Marketing is de hype voorbij, werd recent op een seminar betoogd. Het is niet langer een modewoord, maar het is DE manier om met je relaties te communiceren. Tijdens de zegetocht van de afgelopen jaren, was de strijdkreet: ‘Content is King’. Maar goede marketeers worden al een halve eeuw grootgebracht met het adagium: ‘Klant is Koning’. Die twee standpunten leken te gaan uitmonden in een bloedige strijd om de troon. Gelukkig blijken ze ook goed verenigbaar. Als je de klant als koning wilt behandelen, serveer je hem uitsluitend koninklijke content. Alleen maar zaken die raken – die relevant zijn voor degene die jij op de troon hebt gezet. Wees koningsgezind of in dit geval: klantgericht! Als resultaat zal koning klant jou ook goed gezind zijn!

Dat is precies waar het bij (Content) Marketing om draait:

Maak jezelf relevant voor de klant, dan ontstaat een hechte band!

De eerste en meest duidelijke definitie van marketing, die ik lang geleden leerde, luidde: “Satisfying customer needs at a profit”. Zo simpel kan het zijn. Ook bij content marketing. Gewoon voldoen aan de klantbehoefte. Biedt content (foto’s, tekst, video, podcasts, whitepapers etc.) aan, waar de klant naar uitkijkt, waar hij of zij zich op zou willen abonneren, wat gegevens voor wil prijsgeven of zelfs voor wil betalen. Dan stap je als leverancier in de rol van uitgever en bespaar je op allerlei onnodige communicatiekosten.

Vertroetel jouw (potentiële) klanten dus met relevante informatie. Vergeet onderhand deel twee van de definitie niet: ‘at a profit’; tenzij je filantroop of altruïst bent, wil je er uiteindelijk zelf ook een koningsmaal aan verdienen. Het moet dus wel gebaseerd zijn op jouw eigen strategie en daardoor doelgericht zijn. Het samen laten vallen van die twee belangen (relevant voor koning klant én voor jouw organisatie) is verheven tot de kunst van content marketing.

Alle bedrijven worden uitgevers – van hun eigen content

De juiste timing en dosering zijn cruciaal. Niet alles direct weggeven dus. Dat is niet alleen om het spannend te maken, maar ook gewoon omdat het behapbaar moet blijven voor de ontvangers. Het is daarbij van belang, goed vast te stellen wie die beoogde ontvangers zijn. Wie kroon jij tot koning klant? Op welke segmenten en personas richt jij de content? Wat zijn hun interesses en voorkeursmedia?

De andere kneep zit ‘em in het hergebruik. Bij communicatie zeggen we vaak dat de kracht in de herhaling zit. Bij content marketing gaat het erom dat u de hapklare brokjes content in verschillende vormen, via de best passende kanalen aanbiedt. Dus niet simpelweg een boodschap erin proberen te rammen, door het verhaal als een reclamespot steeds maar weer te blijven uitsturen. Neen, we gaan onze boodschap creatief hergebruiken, zodat de klant het op zijn eigen wijze kan adopteren. Het recyclen van de content is ook een vorm van duurzaamheid. Minder verspilling en minder irritatie dus. Dat is de klantgerichtheid waar we naar streven: Harmonie in de monarchie, zodat koning klant volkomen content is.

Er komt natuurlijk veel meer kijken bij een goed doordachte Content Marketing aanpak. Wil je meer informatie, een helpende hand of wat extra hersens? Neem dan contact op via het formulier op de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

Planning en communicatie met een d of een t

Heb je iets gepland of geplant?

In de herfst werken veel bedrijven hard aan de plannen voor het nieuwe jaar. Nu we de kortste dag naderen, zou dat planningsproces wel zo’n beetje afgerond moeten zijn. En… zijn de plannen mooi geworden? Zijn ze al verder uitgewerkt in een concrete planning voor het komende jaar? Heb je ook al gezorgd voor de communicatie evan? Of moeten er nog zaadjes worden geplant en is er misschien wat hulp nodig om ze te laten ontkiemen?

We schreven al eerder over strategische planning en het belang daarvan. Hopelijk hoef je het strategische wiel niet elk jaar opnieuw uit te vinden. Maar de tactische planning, zoals het marketing plan of de nog meer operationele communicatieplanning hebben vrijwel altijd een jaarlijkse opfrisbeurt nodig. Niet omdat zonodig alles anders moet, maar simpelweg omdat we hopelijk iets geleerd hebben van de resultaten van het (bijna) afgelopen jaar en we de nieuwe  plannen daarmee verder kunnen aanscherpen.

Communicatie
Uw planningscyclus is zo sterk als de zwakste schakel

Voor wat het operationele deel betreft: Het komend jaar loopt alles natuurlijk weer anders. Met een extra dag en grote internationale evenementen, van Songfestival en EK tot Olympische Spelen. Allemaal zaken om in uw (communicatie)agenda en -planning rekening mee te houden.

Tijd om de plannen uit te voeren?

Bij alle plannenmakerij moet je één zaak vooral niet vergeten: de communicatie van het plan. Ja, tot zelfs de communicatie van het communicatieplan. Want daarmee plant jij de broodnodige zaadjes. Zonder het al te wiskundig te maken, haal ik graag de formule E = Q x A aan: Het bereikte effect (E) is het product van de kwaliteit (Q) van uw plan en de acceptatie (A) ervan. Een geweldig plan dat niet echt wordt geaccepteerd, zal dus een matig resultaat hebben. Zonde! Goed communiceren zorgt voor betrokkenheid en draagvlak. Als je bij het maken van de plannen die belanghebbende ‘stakeholders’ al betrekt, helpt dat niet alleen bij de uiteindelijke acceptatie; Het plan wordt er meestal ook beter van. ‘Betrekken’ doet u dus niet alleen voor de bühne. Het verhoogt simpelweg de kwaliteit en daarmee, conform bovenstaande formule, het effect van uw planningsinspanning!

Communicatie is bij alle soorten planning de sleutel tot succes

Maar nu terug naar jouw situatie… waar sta jij met de planning? Is het ‘rond’ of moet er nog aan gesleuteld worden? Op welk niveau?

 • Staat op Strategisch niveau alles nog goed?
  • De Visie, Missie, Doelstellingen: Staan die  als een huis en handelt jouw bedrijf ernaar?
  • Hoe zit het met de lange termijn targets? Zit je op schema om de 5-jaarsprojectie te realiseren of moet je bijsturen?
  • Is jouw Business Model nog actueel of zijn er externe (bijvoorbeeld technologische) factoren die vragen om elementen te heroverwegen?
 • Lukt alles op tactisch niveau?
  • Is wat er in het marketingplan stond, aan beleid en programma’s, goed uitgevoerd? En heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd?
  • Welke plannen en projecten ga je het komend jaar anders doen, om de gewenste effecten (wel) te bereiken?
  • Is de concurrentiepositie ongewijzigd of zijn er nieuwe toetreders en afvallers? Hoe ga je daar op inspelen?
 • Tot slot: zijn ook op operationeel niveau alle planningen gereed?
  • Heb je alle betrokkenen geïnformeerd en zijn alle events genoteerd?
  • Zijn de schema’s en draaiboeken inzichtelijk?
  • Is er een systeem in gebruik om de planningskalender bij te houden, zodat vooraf te zien is of alles op schema loopt en je achteraf de resultaten kunt documenteren?

Waarschijnlijk kun je niet alle bovenstaande vragen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden en zijn er nog wel wat zaken die verdere invulling vragen. Dat is geen schande. Integendeel. Bij veel bedrijven gaat het zo. Dat is ook de reden waarom slechts enkele het heel goed doen… Als je dus een van die koplopers wilt worden, ga dan werken aan die ‘eindsprint’ en zorg dat de plannen tot in de puntjes in orde zijn.

Communicatie over wat je van plan bent

In het venster onderaan dit artikel zetten we de verschillende plannen en hun specifieke onderdelen voor je op een rij. Maar laat je niet ontmoedigen door de hele serie van verschillende (maar toch ook wel aansluitende) plannen. Elke verbetering die je weet aan te brengen gaat een effect hebben. Vaak kost het maar weinig tijd om de zaken in plan-formaat rustig te overlopen. En je hebt er het hele volgende jaar plezier van!

De grootste valkuil in het planningsproces is dat u wegdrijft van de werkelijkheid

De grootste valkuil waar je in kunt stappen tijdens het planningsproces, is dat je zover door-theoretiseert dat je wegdrijft van de dagelijkse werkelijkheid. Het plan staat dan zo ver af van de praktijk, dat er extra veel inspanning nodig is om de strategie of de doelen voor het komend jaar terug te vertalen naar een aantal begrijpelijke boodschappen. Natuurlijk preek ik voor eigen parochie, als ik zeg dat het kan helpen een ‘buitenstaander’ met een frisse blik te laten kijken naar jouw situatie en plannen. Maar dat helpt altijd en voorkomt een ivoren toren toestand. Jij houdt dan bovendien tijd over om aan de slag te gaan met de communicatie en uitvoering van de plannen. Want zonder dat, geen acceptatie en dan is de uitkomst van de formule E = Q x A echt vermenigvuldigen met nul, oftewel …

Neem contact op voor meer informatie en/of hulp bij uw planningsproces via de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

Business Model Canvas maakt er een plaatje van

Het kan vast met het canvas

Heb je een briljant idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst? Dan is het goed om in kaart te brengen of en hoe het op de markt te brengen is. Want zitten jouw potentiële klanten wel op je geweldige ingeving te wachten? En is jouw hersenspinsel überhaupt wel te realiseren? Het Business Model Canvas (BMC) is een perfect middel om je gedachten overzichtelijk te visualiseren. Het mooie van de methode is, dat het je business plan op 1 A4tje in beeld brengt. Met dat ‘schilderijtje’ kun je de boer op, om het plan uit te leggen aan alle partijen die nodig zijn om van het idee een duurzame inkomstenbron te maken.

De kern van het BMC is dat je beschrijft wat je te bieden hebt (de ‘value proposition’). Welke waarde gaat het jouw klanten bieden? Welk probleem gaat het voor de klant oplossen? Want alleen als het idee dat doet, kun je er geld mee verdienen.

Wat heb je te bieden en wat heeft jouw klant daar voor over?

Om die vragen te beantwoorden, moeten we weten welke klantgroepen (segmenten) er geïnteresseerd in zijn en met wat voor soort mensen (persona) je daarbij te maken krijgt. Vervolgens kijken we hoe groot die groepen zijn – en dus hoe hoog de verwachte opbrengst daardoor kan worden. Een verwante vraag die moet worden beantwoord, is of je klanten rechtstreeks wilt benaderen of daarvoor distributiekanalen (partners) wilt inschakelen. Maar er is meer nodig om jouw product-droom te verwezenlijken. Kan het zelf worden geproduceerd? Welke hulpmiddelen (resources) zijn nodig?

Als we dit op een rijtje – of eigenlijk op het canvas – hebben gezet, komt de belangrijke vraag over de kosten die met ontwikkeling, produceren en vermarkten te maken hebben. Die moeten natuurlijk lager zijn dan de opbrengsten. Die opbrengsten worden weer bepaald door de waarde die de klanten ervaren en daarmee de prijs die ze bereid zijn er voor te betalen. Veel vragen dus. De praktijk laat zien dat ze vaak vlot te beantwoorden zijn en tot ongekende of onverwachte inzichten leiden.

Maak het duurzaam!

Daarom wordt het Business Model Canvas al meer dan 10 jaar toegepast door grote en kleine bedrijven met nieuwe ideeën, maar ook om de bestaande marktbenadering tegen het licht te houden. Zo zien ze waar het anders en beter kan. Naast de standaard BMC-aanpak, kennen we inmiddels ook de duurzame variant. Daarin zijn behalve de genoemde economische factoren ook de ecologische aspecten meegenomen;

Ecologie en Economie zijn de Yin en Yang voor een duurzaam business model!

Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu van jouw idee? Zowel in positieve als negatieve zin. Door het Duurzame BMC toe te passen, leg je het nieuwe business model direct ook op de duurzaamheids-weegschaal. Dat kan zomaar een serie extra verkoopargumenten opleveren…

Ben je ook geïnteresseerd om in een dag het plaatje te schetsen en te zien hoe je jouw bedrijf meer toekomstbestendig maakt? Laat het maar weten. Wij helpen je graag. Boek een afspraak via de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

Lean: van voornemen naar verbeterplan

Continu verbeteren met gezond verstand

Na de jaarwisseling starten heel veel mensen, elk jaar weer, met goede voornemens. Dat betekent dat we 3 weken later een collectieve ‘Blue Monday’ beleven, omdat dan bij 80% van de mensen het goede voornemen – samen met de moed – is gezonken. Wilt u liever duurzame verbeteringen? Dan kan de Six Sigma methodiek u helpen. Die zorgt voor betere resultaten voor uw bedrijf. Nu, maar ook op lange termijn… De Lean Six Sigma (LSS) methodiek helpt door duurzaam te verbeteren. Dat gebeurt door een projectmatige aanpak, waarbij je processen systematisch en structureel verbetert. De afgelopen decennia is bewezen dat dit wél echt werkt! De continue kwaliteitsverbetering zorgt voor meer efficiency en betere afstemming op klantenwensen. Naast kostenbesparing kunt u met LSS dus ook groei realiseren – door meer tevreden en trouwe klanten.

Lean… maar niet mean!

Hoe dat werkt? Eigenlijk heel simpel: eerst kies je een bedrijfsproces dat belangrijk genoeg is om er tijd aan te besteden. Criteria bij de keuze kunnen zijn, dat er (te) hoge kosten worden gemaakt of dat er veel klachten over zijn. Als bij het kiezen blijkt, dat het een relatief eenvoudig verbeterproject is, kan het worden geleid door een zogenaamde Green Belt. Dat is iemand die een beknopte Six Sigma training heeft voltooid en, meestal naast zijn of haar gewone dagtaak, als projectleider kan optreden. Voor een zwaar of omvangrijk project wordt een Black Belt ingezet. Dat is vaak een full time, volledig getrainde Six Sigma expert die het hele traject faciliteert.

Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Dat is DMAIC!

Het project wordt vervolgens uitgevoerd volgens de DMAIC-stappen. Die letters staan in het Engels voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. In goed Nederlands komt het er op neer dat eerst het team het proces eerst ‘fileert’: men brengt in kaart uit welke stappen dat proces bestaat, welke middelen (inputs) het bij elk van die stappen gebruikt en wat het resultaat per stap is. Daarna stelt het team vast welke inputs de meeste invloed hebben op het eindresultaat. Als die sleutelfactoren zijn geïdentificeerd, inventariseert men waarom daar soms iets mis mee gaat. Vervolgens bedenken we hoe dat is te voorkomen. Tot slot zoekt het team naar mogelijkheden om daar verbeterpunten voor te vinden en die verbeteringen te borgen door middel van een ‘control plan’. Door dit plan op regelmatige basis (b.v. maandelijks) te monitoren, zorgen we dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een duurzame verbetering.

Verbeteren met statistiek

Op basis van het bovenstaande lijkt het een kwestie van simpel ‘boerenverstand’. Toch komt er – naast de benodigde statistische kennis – nog wat meer bij kijken. Om de juiste analyse te maken is data nodig. Veel data. Lean Six Sigma is gebaseerd op feiten: u werkt naast duurzaam ook ‘data driven’. De data is nodig om statistische analyses (met mogelijk significante uitkomsten) te maken. Om alle data te kunnen verzamelen, is vaak medewerking van allerlei betrokkenen uit het bedrijf nodig. Dat kan nog wel eens een probleem zijn.

Naast het feit dat data soms gewoon niet beschikbaar is, kan het ook zijn dat er een gebrek is aan medewerking. Het uiteindelijk doorvoeren van verandering in processen, kan namelijk bedreigend zijn voor degenen die betrokken zijn bij het proces. Sabotage en manipulatie liggen op de loer. Geen reden om LSS te negeren. Daarvoor zijn de mogelijke resultaatverbeteringen te aantrekkelijk. Maar des te meer een reden om al voor de start van het Lean-project rekening te houden met de belangen en houding van alle betrokkenen. ‘Stakeholder management’ is wat dat betreft bijna net zo belangrijk voor een geslaagd project als de statistische analyses!

Over de auteur: Ronald Faas is gecertificeerd Six Sigma Black Belt en rondde een tiental Black Belt projecten af bij verschillende organisaties. Daarnaast begeleidde hij meer dan 100 Green Belt projecten.

Een goed gesprek over hoe SUSTRAIN SUPPORT jou en jouw bedrijf op dit gebied kan helpen, boek je via de contactpagina:

Lees ook de andere blogs van SUSTRAIN SUPPORT:

Of lees meer over de duurzame uitgangspunten van SUSTRAIN SUPPORT.

ONDERSTEUNING VOOR ONDERNEMERS

Als ondernemer heeft u al genoeg aan uw hoofd. Kansen genoeg, maar om te groeien is versterking nodig en dat brengt veel verplichtingen met zich mee. Tenzij u de tijdelijke toppers inhuurt natuurlijk.

Ontzorgd opbouwen

Bij SUSTRAIN SUPPORT vindt u toegewijde hulpbronnen die de klus voor u kunnen klaren. Waarvan u  op een prettige manier weer afscheid kunt nemen… en waarmee u eventueel vrijblijvend contact houdt voor een volgende gelegenheid.

Maar ook voor anderen in uw organisatie is werken met SUSTRAIN SUPPORT een uitkomst. Kijk maar wat de voordelen zijn voor de collega’s van:

Neem voor meer informatie contact met ons op:

INTERESSANT VOOR INKOPERS

Veel leveranciers betekent veel onderhoud. Dat wilt u voorkomen, zodat u zich op de kerntaken kunt concentreren. Daarom is het fijn om met een organisatie te werken, die de zorgen uit handen neemt. SUSTRAIN SUPPORT heeft niet alleen een brede eigen portfolio aan diensten, het bedrijf heeft ook een enorm netwerk, zodat wij simpelweg deskundige ‘onderaannemers’ kunnen bijschakelen.

Alles in één hand

Het is eenvoudig: u heeft 1 aanspreekpersoon, stuurt 1 opdracht en ontvangt 1 factuur. Minder administratie – dus gegarandeerd gemak!

Maar ook voor anderen in uw organisatie is werken met SUSTRAIN SUPPORT een uitkomst. Kijk maar wat de voordelen zijn voor de collega’s van:

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier: