Marketing strategie voor Succes

Maakt jouw bedrijf ook jaarlijks plannen, waarin uitgewerkt wordt wat de doelen zijn voor de komende periode. In veel gevallen belanden die plannen daarna in een lade of een folder op de harde schijf waar niet veel meer in wordt gekeken. Zonde van de tijd toch? Als je een plan maakt – op welk hoog, strategisch niveau ook – zorg je meteen ook voor de doorvertaling. Ook de marketing strategie moeten worden geoperationaliseerd. Er moeten actieplannen uit worden gedestilleerd. En op het eind van de rit feitelijk uitmonden in ‘to do’-lijstjes, voor allerlei mensen in de organisatie hun eigen lijstje met actiepunten of doelstellingen. Alleen dan wordt een strategie tastbaar en werkbaar. Door regelmatig (wekelijks, maandelijks) te monitoren, zie je of er succes mee wordt geboekt – of dat je moet bijsturen.

Bij alle vormen van business planning werkt dat zo. Als het specifiek gaat over marketingplannen, heb je bovendien het voordeel dat je flexibeler bent. Helemaal als het gaat over online marketing. Daar gaat alles met de snelheid van het licht. Des te belangrijker is het om te zorgen dat de plannen en doelen duidelijk gedocumenteerd zijn. ‘Op papier staan’. In een sector waar nieuwe middelen doorlopend worden gelanceerd en vaak ook weer geruisloos verdwijnen, is het goed om een raamwerk te hebben om op terug te kunnen vallen.

Van papier naar de praktijk

Denk bijvoorbeeld aan de strategie rondom het merk, met de brand- en positionering-richtlijnen. Dat kunnen abstracte richtlijnen zijn. Maar in de dagelijkse uitvoering heb je ze tot in detail uitgewerkt nodig. Denk maar aan de grafische huisstijlregels als er iets ontworpen of opgemaakt moet worden. Of de ‘Tone of Voice’-manual die feitelijk moet worden gebruikt bij elke tekst die wordt geschreven.

Bij de vertaling van de strategie naar de ‘operatie’ gaat er nog wel eens iets mis. Dat komt vaak omdat de mensen die het werk doen, geheel andere uitgangspunten en belevingswerelden hebben. Denk bijvoorbeeld aan een strategische planner of marktonderzoeker. Bedenk dat die hele andere uitgangpunten hebben dan een copywriter of een websitebouwer. Daardoor ontstaat bij de praktische uitvoering nog al eens wrijving.

Meer succes dankzij marketing strategie

Om meer succes te boeken, moeten we dus de strategie duidelijk formuleren of zelfs visualiseren.  Daardoor wordt het voor iedereen begrijpelijk. Het zorgt voor meer buy-in en commitment van iedereen die bij de planning en uitvoering betrokken is.

Het kan natuurlijk ook zijn dat het nieuwe plan geen ‘business as usual’ kan zijn. In de nadagen van de corona-crisis zal het plan voor 2021 niet zoiets zijn in de geest van ‘dat van vorig jaar, plus 5%’. Juist de situatie waarin we in 2020 zijn terechtgekomen, kan aanleiding zijn om eens goed na te denken over de manier waarop je zaken doet. De manier waarop je resultaat binnenhaalt. Een goed gesprek over het business model kan daarbij verheldering brengen. Vanuit  SUSTRAIN SUPPORT werken we met het canvas van Business Model Generation, om voor jou in beeld te brengen wat de huidige situatie is. Daarna kunnen we samen kijken welke kansen er waar liggen. Een oefening die we samen in een dag kunnen voltooien en een nieuwe wereld aan mogelijkheden kan openen.  

Resultaatgericht verbeteren

Ook als het roer niet rigoureus om hoeft, zijn er zeker mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Kostenbesparingen zijn vaak haalbaar, niet per se door te bezuinigen maar door aan kwaliteitsmanagement te doen. Bouwend op de ISO-normen kun je zorgen dat jouw bedrijf minder last heeft van uitval en afval dat is goed voor de wereld om je heen – maar ook beter voor jouw eigen bottom-line! Daarnaast zijn er verbetermethodieken zoals Six Sigma, waarbij je projectmatig verbetertrajecten inzet. En met behulp van Lean, Agile en Scrum kun je ervoor zorgen dat resultaten sneller en klantgerichter worden gerealiseerd. Genoeg mogelijkheden dus om een strategie voor je te laten werken in plaats van dat jij aan de strategie moet werken…

Lees ook de gerelateerde blog-stories over dit onderwerp:

Of maak een afspraak via de contactpagina om te bespreken wat SUSTRAIN SUPPORT voor jou en jouw bedrif kan betekenen.


Wat klanten schrijven over SUSTRAIN SUPPORT:

Ronald heeft mij uitstekend geholpen, en doet dat nog steeds. Met een plan van Aanpak, een Business Model Canvas en moreel. Regelmatig klop ik bij hem aan voor overleg en advies, steevast word ik er beter van. Ronald is een topvent met bakken ervaring, weet snel tot de kern te komen en bovendien heeft hij zijn hart op de juiste plaats. Ik ben dankbaar dat we elkaar zijn tegengekomen!

Hans van der Mast – Eigenaar, cursusleider en kijk-coach van ‘Nieuw Kijken’